NO.ชื่อหน่วยงานACTION
1ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเรียกดูข้อมูล
2ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานีเรียกดูข้อมูล
3ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรังเรียกดูข้อมูล
4ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่นเรียกดูข้อมูล
5ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยาเรียกดูข้อมูล
6ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลาเรียกดูข้อมูล
7ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา เรียกดูข้อมูล
8ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เรียกดูข้อมูล
9ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์เรียกดูข้อมูล
10ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาครเรียกดูข้อมูล
11ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางเรียกดูข้อมูล
12ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรีเรียกดูข้อมูล
13ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราชเรียกดูข้อมูล
14ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตเรียกดูข้อมูล
15อุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรียกดูข้อมูล
16ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เรียกดูข้อมูล
17ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนมเรียกดูข้อมูล
18ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสเรียกดูข้อมูล
19ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลกเรียกดูข้อมูล

ฐานข้อมูลกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ออกแบบและพัฒนาโดย ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
928 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110